Sztuczna inteligencja w życiu naszych dzieci – co powinniśmy wiedzieć?

[REKLAMA]

Sztuczna inteligencja (AI) coraz bardziej wkracza do sfer edukacyjnych, dotykając tym samym nasze dzieci. Rodzice zaczynają zastanawiać się, jak podejść do tego fenomenu. Czy starać się chronić przed nim swoje dzieci, czy może wręcz przeciwnie, przygotować je do mądrej interakcji z tą nową technologią. Z całą pewnością trzeba pamiętać o tym, że AI jest już nieodłączną częścią naszego życia, a jej rola będzie ciągle rosła. Dlatego tak ważne jest, aby najmłodsi zaczęli zdobywać wiedzę na temat AI i uczyć się jej odpowiedzialnego wykorzystywania.

Czy dzieci powinny mieć kontakt z AI?

Futurystyczne technologie, w tym sztuczna inteligencja, już teraz mają coraz większy wpływ na nasze codzienne życie. Dlatego istotne jest, aby dzieci podchodziły do tych technologii świadomie, etycznie i bezpiecznie.

Dzieci, które nauczą się korzystać ze sztucznej inteligencji teraz, będą w stanie w przyszłości działać efektywniej w wielu dziedzinach życia. Edukacja związana z AI pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć świat, w którym żyją i działanie wielu systemów, które spotykają na swojej drodze każdego dnia. To również doskonała okazja, by rozbudzić ich ciekawość i odkryć nieskończone możliwości, jakie oferuje ta technologia, a także rozwinąć umiejętności, takie jak kreatywne rozwiązywanie problemów, analiza danych, myślenie logiczne i innowacyjne.

Jaki wpływ na nasze dzieci będzie miała sztuczna inteligencja?

AI ma potencjał, aby w najbliższej przyszłości znacząco ulepszyć nasze codzienne życie, na przykład poprzez optymalizację systemów medycznych czy usprawnienie procesów biznesowych. Bez wątpienia, AI ma także ogromny potencjał edukacyjny. Może przyspieszyć proces nauki i pomóc w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań. Natomiast umiejętność pracy z AI będzie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w najbliższych latach, jak wynika z raportu „AI w polskim biznesie” z 2021 roku.

“Uważam, że nauka o sztucznej inteligencji jest kluczowa dla przyszłości edukacji. Według raportu przygotowanego przez Royal Society, „nauka o AI może pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu technologii i jej wpływu na społeczeństwo, co pozwoli na bardziej świadome i odpowiedzialne korzystanie z niej” (Royal Society, 2017). Poprzez edukację dzieci na temat AI i jej wpływu na świat, przygotowujemy je do wyzwań, z którymi będą się musiały zmierzyć w przyszłości. W ten sposób, pozwalamy im na rozwój umiejętności, które będą kluczowe dla ich sukcesu zawodowego i osobistego.” mówi doktor Krzysztof Kwidzyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, założyciel Akademii programowania PixBlocks.

Jak wprowadzić dzieci do świata sztucznej inteligencji?

Kluczowe jest, aby dzieci już teraz zaczęły poznawać sztuczną inteligencję i uczyć się jej odpowiedzialnego podejścia do niej. Przede wszystkim dzieci powinny zrozumieć podstawowe zasady działania AI oraz jej interakcji z człowiekiem, aby lepiej zrozumieć jej wpływ na nasze życie.

Pierwszym krokiem może być wprowadzenie dzieci w podstawowe pojęcia związane z AI i pokazanie im różnych dziedzin, w których jest ona wykorzystywana, od asystentów głosowych w smartfonach po zastosowania w medycynie czy przemyśle. Konkretna ilustracja działania AI na przykładach z ich codzienności pomoże im lepiej zrozumieć funkcję i rolę tej technologii.

Równie istotne jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście produktów opartych na AI oraz zdolności do rozpoznawania fałszywych informacji i manipulacji w sieci. Zachęcanie dzieci do eksperymentowania z AI w bezpiecznym środowisku, w którym mogą zrozumieć potencjalne kwestie etyczne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jest niezmiernie ważne, aby zaszczepić w dzieciach dobre nawyki, mądrego wchodzenia w interakcję z AI.

Programowanie stanowi kluczowy element w edukacji dzieci w obszarze AI.

Poprzez naukę kodowania, dzieci poznają podstawowe koncepcje związane z algorytmami i uczeniem maszynowym, które są fundamentem wielu mechanizmów AI. Dzięki temu dzieci mogą lepiej zrozumieć tę dynamiczną technologię.

W trakcie nauki programowania, dzieci mają okazję doświadczyć praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji (czyli pracy np. Z chatbot ChatGPT, czy z DALL-E do generowania obrazów) i zrozumieć, jakie korzyści niesie za sobą. Tego typu praktyka nie tylko rozwija umiejętności z zakresu programowania, ale także pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z AI, które w przyszłości okażą się niezastąpione. Dodatkowo – tak samo jak praca ze sztuczną inteligencją – nauka programowania, sprzyja rozwojowi kreatywności, innowacyjności, logicznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Czy warto zapisać dziecko na kursy związane z AI?

Dzieci przede wszystkim powinny zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki AI ma na ich życie, oraz z odpowiedzialności związanej z jej wykorzystaniem. Rodzice mogą skorzystać z materiałów edukacyjnych, filmów instruktażowych online, które pomogą dzieciom zrozumieć podstawy sztucznej inteligencji i programowania. Choć samodzielna nauka może być atrakcyjna, nie zawsze zapewnia wystarczające wsparcie i pełne zrozumienie tematu. Należy sobie zdawać także sprawę z tego, jak ważne jest zdobycie wiedzy na temat etyki korzystania z AI, która w formie dostosowanej do dzieci, nie jest łatwo dostępna.

W dobie szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji i jej znaczącego wpływu na edukację, powstały specjalne kursy z AI dostosowane do dzieci, takie jak na przykład kurs PixAI w Akademii PixBlocks. Zapewniają one dostęp do materiałów edukacyjnych, profesjonalne wsparcie mentora, który odpowie na każde pytanie i bezpieczne, kontrolowane środowisko do nauki. Przede wszystkim jednak, kładą duży nacisk na kształtowanie odpowiedzialnego podejścia dzieci do nowych technologii. Takie zajęcia związane z AI, mogą pomóc dzieciom rozwijać zainteresowania i umiejętności, które będą miały duże znaczenie w przyszłości.

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w edukacji i rozwoju naszych dzieci.

Edukacja z zakresu sztucznej inteligencji umożliwi dzieciom lepsze zrozumienie współczesnego świata, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Pozwoli im na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłości. Jednocześnie musimy pamiętać o edukowaniu dzieci w kwestii etycznego i odpowiedzialnego korzystania z AI, aby miały pełną świadomość potencjalnych zagrożeń i umiały podejmować odpowiednie decyzje.

Jak mówi Piotr Kuterba, nauczyciel informatyki ze Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lema w Bielicach “Sztuczna inteligencja staje się częścią naszego życia i musimy się nauczyć z nią żyć 🙂 a przede wszystkim współpracować i korzystać z jej dobordziejstw. Im szybciej nauczymy się z niej korzystać tym lepiej będziemy przeciwdziałać jej ewentualnym zagrożeniom. W edukacji jest jak najbardziej pomocna zarówno dla uczniów jak i nauczycieli jako pomoc w przygotowaniu się do zajęć.”

Sztuczna inteligencja nie tylko przyczynia się do rozwoju umiejętności uczniów, ale również umożliwia personalizację procesu nauczania, co pozwala na dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów. AI może być narzędziem, które wspomaga nauczycieli w procesie dydaktycznym, otwierając nowe możliwości i rozwijając nowatorskie metody nauczania.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do edukacji ma ogromny potencjał i może przyczynić się do transformacji sposobu, w jaki dzieci uczą się i rozwijają. Warto inwestować w edukację z zakresu AI, aby zapewnić naszym dzieciom odpowiednie umiejętności i wiedzę potrzebną w przyszłości.

Sztuczna inteligencja nie jest zagrożeniem, lecz sprzymierzeńcem, który może otworzyć nowe horyzonty i przynieść liczne korzyści. Dlatego powinniśmy zapewnić dzieciom możliwość poznania AI i nauki świadomego korzystania z niej już dziś.


Notka prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *