Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest prawnikiem powoływanym przez ministra sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności […]