Uniwersytet Stanforda w USA – wymagania

[REKLAMA]

Uniwersytet Standorda to jeden z najbardziej renomowanych uniwersytetów badawczych na świecie. Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda rekrutacja na Stanford i z jakimi kosztami wiążę się studiowanie na tej uczelni.

Uniwersytet Stanforda w USA – wymagania rekrutacyjne

Uniwersytet Stanforda został założony w 1885 roku przez kalifornijskiego senatora Lelanda Stanforda i jego żonę, Jane, w celu „promowania dobra publicznego poprzez wywieranie wpływu w imieniu ludzkości i cywilizacji”. Stanford jest szczególnie znany z kierunków technicznych, w tym inżynierii i informatyki, Jednak uniwersytet oferuje również kierunki w szerokim zakresie dyscyplin, takich jak aeronautyka i astronautyka, praktyka artystyczna, studia rdzennych Amerykanów oraz teatr. Stanford jest krzyżem między MIT i Harvard w tym, że ceni studentów z obu technicznych predyspozycji i silnego przywództwa. Szkoła stawia na pierwszym miejscu STEM, ale ceni studentów o zróżnicowanych zainteresowaniach akademickich – znajduje to odzwierciedlenie w procesie rekrutacji, w którym Stanford przykłada większą wagę do kilku krótkich esejów znajdujących się w jego suplemencie.

Stanford składa się z siedmiu szkół:

 • School of Earth, Energy & Environmental Sciences
 • School of Engineering
 • School of Humanities & Sciences
 • Graduate School of Business
 • Graduate School of Education
 • School of Law
 • School of Medicine

Z tych siedmiu szkół, tylko trzy szkoły mają programy studiów licencjackich: School of Earth, Energy & Environmental Sciences, School of Engineering, i School of Humanities & Sciences. Pomimo renomy Stanforda jako zasilacza dla Doliny Krzemowej, szkoła oferuje ponad 65 kierunków, obejmujących wszystko od aeronautyki i astronautyki po studia miejskie.

Wymagania edukacyjne Stanford

Program studiów licencjackich w Stanford pozwala na znaczną elastyczność. Pozwala to każdemu studentowi na zaplanowanie indywidualnego programu studiów, który uwzględnia osobiste cele edukacyjne zgodne z zainteresowaniami, wcześniejszymi doświadczeniami i przyszłymi celami. Wszystkie programy studiów powinny osiągnąć pewną równowagę pomiędzy głębokością wiedzy zdobytej w specjalizacji a szerokością wiedzy zdobytej poprzez eksplorację. Wskazówki co do granic, w których ta równowaga powinna zostać osiągnięta, są dostarczane przez ogólne wymagania edukacyjne Uniwersytetu oraz przez wymagania określone dla głównych kierunków studiów.

Ogólne wymagania edukacyjne służą do wprowadzenia studentów do życia intelektualnego uniwersytetu, wszystko podczas budowania niezbędnych kompetencji intelektualnych i społecznych. Istnieją ogólne wymagania edukacyjne, które studenci Stanford muszą spełnić, aby ukończyć studia:

 • Thinking Matters: Wymóg kursu na pierwszym roku, który wprowadza nowe idee, generuje świeże spojrzenie i prowadzi do rozwoju osobistego i intelektualnego.
 • Ways of Thinking/Ways of Doing (WAYS): Studenci są zobowiązani do podjęcia 11 dróg kursów, które budują niezbędne umiejętności i zdolności w obszarach takich jak badania społeczne i zapewniają, że studenci są narażeni na różne pomysły i sposoby myślenia.
  Pisanie i retoryka: Program dwóch kursów koncentruje się na przemyślanej, strategicznej i perswazyjnej komunikacji.
 • Język: Oczekuje się, że studenci rozwiną znajomość języka obcego do ukończenia studiów – wymóg językowy może być spełniony na kilka sposobów, w tym poprzez podjęcie pierwszego roku sekwencji językowej, wynik 4 lub 5 na egzaminie Advanced Placement (AP) z języka obcego, lub osiągnięcie „zadowalającego” wyniku na SAT-II obcojęzycznym teście przedmiotowym.

Chcesz poczytać więcej o tym, jak się dostać na Stanford? Zobacz ten artykuł. 

Koszty studiowania na Stanford

Dlaczego koszty studiów są tak zmienne? Głównym powodem, dla którego koszty studiów są zmienne, jest to, że każda rodzina ma inną sytuację finansową, a te różne czynniki odgrywają rolę w kosztach studiów. Jednak cena podana na stronie internetowej uczelni lub w broszurze jest tym, co nazywamy ceną katalogową i nie uwzględnia tych indywidualnych czynników. Zamiast tego cena katalogowa jest ceną, jaką rodzina byłaby oczekiwana bez żadnej pomocy finansowej. Jednak ponieważ większość rodzin nie płaci ceny katalogowej, często bardziej wartościowe jest przyjrzenie się kosztom netto szkoły lub tym, co rodziny zwykle płacą z własnej kieszeni.

Jaka jest cena katalogowa na Uniwersytecie Stanforda?

Cena katalogowa roku na Uniwersytecie Stanforda wynosi około 66,696 USD. Jako instytucja prywatna mieszkańcy zarówno w stanie, jak i poza nim mają tę samą cenę katalogową. Dobra wiadomość jest taka, że ​​bardzo niewielu studentów płaci cenę katalogową; zwykle tylko zamożne rodziny, które zarabiają więcej niż 175 000 dolarów rocznie, będą musiały zapłacić tę kwotę.

Jaki jest koszt netto studiowania na Uniwersytecie Stanforda?

Koszt netto studiów na Stanfordzie zależy pomocy rządowej i instytucjonalnej.
Po uwzględnieniu pomocy finansowej średni koszt netto wynosi około 55158 USD. W przypadku studentów, którzy nie kwalifikowali się do otrzymania pomocy finansowej, koszt netto wynosi około 66 689 USD. Średni koszt netto na dochód rodziny wynoszący do 30 000 USD wynosi 1630 USD, do 48 000 USD – 4035 USD, do 75000 USD – 4061 USD, do 110 000 USD – 18 212 USD a dla dochodów wynoszących ponad 110 000 USD koszt studiów wynosi 39 853 USD.

Jaka pomoc finansowana jest typowa na Uniwersytecie Stanforda?

Stanford nie oferuje stypendiów za zasługi, podobnie jak wiele innych prestiżowych szkół. Ich program pomocy finansowej jest oparty na potrzebach i według ich witryny internetowej „ma na celu zapewnienie, że sytuacja ekonomiczna Twojej rodziny nie przeszkodzi Ci w zapisaniu się na Stanford”.

Chcesz spróbować swoich sił i aplikować na Uniwersytet Stanforda? Lagunita Eduaction https://lagunita.education/ zapewnia profesjonalną pomoc w przygotowaniu aplikacji, portfolio kandydata oraz wspiera kandydatów w uzyskaniu satysfakcjonujących stypendiów i grantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *