Czym jest schemat podatkowy?

1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone w życie nowe przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR), które zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej, w wyniku implementacji dyrektywy Rady UE 2018/822 […]