Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Wraz z rozwojem nauk społecznych i psychologii zaczęto doceniać rolę kondycji psychicznej w realizowaniu codziennych wyzwań i dążeniu do samorozwoju. Dobra kondycja psychiczna chroni przed doświadczaniem zaburzeń emocjonalnych, przed nadmierną labilnością nastroju […]