Dlaczego warto oczyszczać powietrze jonami ujemnymi?

[REKLAMA]

Alergeny, smog, grzyby, bakterie, gazy to szkodliwe substancje, które znajdują się w powietrzu. Najgorzej jest zimą, gdy dodatkowo powietrze jest zanieczyszczane emisją z pieców używanych do ogrzewania domów. W mieszkaniach natomiast wdychamy szkodliwy elektrosmog, który jest wytwarzany przez urządzenia elektryczne.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiskowej w Polsce powietrze jest najbardziej toksyczne w Europie, uwzględniając w nim zawartość rakotwórczego benzo(a)pirenu. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się rocznie do 417 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce i 46,3 tys. śmierci w Europie. Pod względem liczby przypadków wcześniejszej śmierci spowodowanej pyłem zawieszonym PM2,5 jesteśmy na trzeciej pozycji w Europie. W Niemczech z tego powodu zmarło 63,1 tys. osób, a we Włoszech 52,3 tys. mieszkańców. Dodatkowo w Polsce 1,9 tys. zgonów jest spowodowanych tlenkiem azotu, a 1,3 tys. – znajdującym się w powietrzu ozonem.

Średnią roczną przyjętą dla rakotwórczego benzo(a)pirenu jest 1 ng/m3. W Polsce została ona przekroczona na 136 stacjach pomiarowych. To czyni nasz kraj największym emiterem BaP. Maksymalne stężenie benzo(a)pirenu określone w badaniu rocznym to 8 ng/m3, natomiast rekordowe wyniosło aż 18 ng/m3. W Polsce wszyscy mieszkańcy zurbanizowanych terenów są narażeni na zbyt wysokie stężenie BaP. Dodatkowo aż 2% rodaków oddycha powietrzem skażonym stężeniem PM10, 34% – pyłkami PM2,5 (źródło: https://czystepowietrze.eu/2020/11/polskie-powietrze-truje najmocniej-w-europie/).

Co to są jony ujemne i dodatnie?

Jony to maleńkie cząsteczki, którym zawsze brakuje jednego elektronu do pary. Powietrze jest nimi nasycone na skutek wyładowań atmosferycznych podczas burzy, a także z powodu urządzeń elektrycznych używanych w domach i biurach (np. komputer, telewizor, mikrofalówka itp.). Jony dzielą się na dwa rodzaje: ujemne i dodatnie. Jony nie są naturalną postacią atomów, ponieważ są obojętne elektrycznie. Natomiast kationy i aniony są naładowane dodatnio lub ujemnie. Jony powstają na skutek przeniesienia jednego lub kilku elektronów z atomu jednego pierwiastka na atom drugiego. Jony w powietrzu powstają poprzez działanie energii na cząsteczkę gazu. Energia ta wypiera elektron z cząsteczki, na którą działa. Na skutek tego wyzwolony elektron dołącza do pobliskiej cząsteczki o większej stabilności. W ten sposób cząsteczka bez elektronu zamienia się w jon dodatni, a ta, która przejęła elektron, staje się jonem ujemnym.

Jak jony ujemne wpływają na nasze samopoczucie?

Jony ujemne bardzo pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Dobrym tego przykładem jest powietrze po burzy, blisko wodospadu, w lesie, nad morzem. Przebywając w takich warunkach, czujemy rześkość, świeżość, a to zasługa jonów ujemnych, którymi naładowane jest powietrze. Jony ujemne oprócz poczucia oddychania czystym powietrzem wpływają także korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Przyspieszają metabolizm, sprzyjają leczeniu astmy, oczyszczają powietrze z alergenów, roztoczy, grzybów i wirusów. Niestety jony ujemne są neutralizowane przez jony dodatnie wydzielane przez zanieczyszczenia, smog i urządzenia elektroniczne. Powietrze naładowane kationami, czyli jonami dodatnimi, jest niekorzystne dla organizmu człowieka, powoduje u niego senność, bóle głowy, obniżenie nastroju, apatię. Niedobór jonów ujemnych może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka zachorowań na infekcje dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Jak działa jonizator?

Jonizator powietrza to urządzenie, którego zadaniem jest wytwarzanie jonów ujemnych, które zneutralizują znajdujące się w powietrzu szkodliwe jony dodatnie. W zależności od konstrukcji mogą produkować jony lekkie, które są krótkotrwałe lub jony ciężkie (długotrwałe) tworzone na powierzchni rozgrzanego metalu, co nie powoduje wytwarzania innych gazów jak ozon. Jonizacja to proces, który ma na celu neutralizację cząsteczek szkodliwych za pomocą jonów ujemnych. Wytworzone przez jonizator aniony zmieniają ładunek elektryczny cząsteczek unoszących się w powietrzu jak kurz, pyłki, roztocza, bakterie, pleśnie, zarodniki grzybów. To nie powoduje ich zniszczenia, ale sprawia, że stają się ciężkie i osiadają na podłodze, meblach i ścianach. Aby je usunąć, należy po jonizacji odkurzyć lub przetrzeć ściereczką elektrostatyczną urządzenia w pomieszczeniu, gdzie używaliśmy jonizatora. Jeśli tego nie zrobimy, pod wpływem ruchu powietrza unieszkodliwione cząstki zaczną znowu unosić w powietrzu. (Więcej w zakładce badania https://ionsystem.pl/badania/ ).

Korzystając z jonizatora, oczyszczamy powietrze, co poprawia komfort oddychania i ma pozytywne działanie dla alergików, astmatyków oraz osób narzekających na problemy z układem oddechowym. Urządzenie to jest przydatne także w biurach, gdzie używane są komputery i działa klimatyzacja. Pozytywny wpływ jonizatora odczują palacze, jego działanie zneutralizuje również szkodliwy smog wytwarzany w okresie grzewczym.

Jony ujemne mają pozytywny wpływ na powietrze, którym oddychamy. Rześkość i świeżość tlenu w pomieszczeniu zamkniętym możemy zapewnić sobie, korzystając z jonizatora. Jednak warto pamiętać, że niektóre rośliny zielone (np. paproć, geranium, fiołek, agawa, begonia, orchidea, fikus) oczyszczają powietrze. Dodatkowo jony ujemne wytwarza również w mniejszych zakresach bursztyn oraz lampa solna. Ważne jest regularne wietrzenie i sprzątania mieszkania. To pomoże pozbyć się kurzu i innych zanieczyszczeń z pomieszczenia.

Symec Consulting
O jonizatorach wody oraz powietrza, a także generatorach wodoru, można przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *