Reforma edukacji. Jej skutki dla dzieci i rodziców

[REKLAMA]

Matura – egzamin dojrzałości? Czy naprawdę możemy sądzić, że młodzi ludzie są na tyle dojrzali, że poradzą sobie z zagadnieniami podczas egzaminu? Od kilku lat przyzwyczailiśmy się już, że matura, język polski, matematyka, język obcy i wybrany przedmiot mogą sprawiać trudność. Przede wszystkim dlatego, że młodzież, która przez dotychczasowe lata edukacji przyswajała sobie zagadnienia w sposób pamięciowy – nagle musi myśleć: kojarzyć fakty, analizować, porównywać, wyciągać wnioski.

Repetytorium maturalne jest przydatne, służy usystematyzowaniu wiedzy, jednak nie zastąpi informacji, które młodzi ludzie mieli sobie przyswoić przez 4 lub 5 ostatnich lat. Obecnie trwają przygotowania do nowego egzaminu maturalnego, który wprowadzony będzie od roku szkolnego 2022/2023. Nowa matura przygotowywana jest dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 właśnie dla absolwentów 5-letniego technikum. Sposób i warunki przeprowadzania nowej matury nie będą zasadniczo różniły się od obecnej matury. Teraz matura będzie nieco się różniła.

  1. Przede wszystkim wprowadzony został próg zdawalności (30% możliwych do uzyskania punktów) z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  2. Dodatkowo posiadacze dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technikum, otrzymają świadectwo dojrzałości przez zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
  3. Dodatkowo wszyscy absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy otrzymali już dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, od 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości, zdając egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych, jednak bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego.
  4. Kolejna, ostatnia zmiana dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, a także z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

1 thoughts on “Reforma edukacji. Jej skutki dla dzieci i rodziców”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *