Wypadek przy pracy, a odpowiedzialność pracodawcy

[REKLAMA]

Wypadki przy pracy zdarzają się dość często. Bywa, że to wynik nieuwagi samego pracownika, jego nieuwagi bądź złamania zasad BHP. Ale zdarza się że to wina samego pracodawcy… W tej sytuacji warto zastanowić się nad dwiema podstawowymi kwestiami. Po pierwsze jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca? Po drugie do jakich świadczeń uprawniony jest poszkodowany pracownik?

Odpowiedzialność  karna pracodawcy

Kodeks karny jasno i wyraźnie określa jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca, który  nie zadbał odpowiednio o bezpieczeństwo swoich pracowników. Sąd w pierwszej kolejności analizuje czy wypadek nie był wynikiem łamania przepisów BHP.  Tę kwestię reguluje art. 220 kk. § 1.

A co gdy pracodawca świadomie naraża swoich pracowników na utratę życia bądź zdrowia?  O tej sytuacji  mówi art. 160 kk.

Odpowiedzialność  cywilna pracodawcy

To oczywiste, że pracownik  bądź jego rodzina mogą żądać naprawienia szkody. Jednak musimy pamiętać, że dochodzić roszczeń możemy tylko, gdy otrzymamy świadczenie z ZUS-u.  To oznacza, że w  tym przypadku odpowiedzialność cywilna pracodawcy ma jedynie charakter uzupełniający.

Ile pieniędzy możemy dostać?

To bardzo złożona kwestia, uzależniona od wielu czynników. Najistotniejszym z nich jest charakter doznanej szkody.  Pod uwagę bierze się  między innymi czy  pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Bywa, że w efekcie wypadku pracownik musi przejść długotrwała rehabilitację. W takiej sytuacji pracodawca ponosi jej koszty.  Zdarza się również, że pracownik utracił możliwość zarobkowania , wtedy  może zażądać od pracodawcy renty; dzięki której będzie mógł się utrzymać.

A co na to wszystko Kodeks Pracy?

Kodeks Pracy jasno precyzuje obowiązki pracodawcy w momencie, gdy jego pracownik ulega wypadkowi. Są one opisane w X dziale Kodeksu Pracy; art.  207- 237. W chwili, kiedy pracodawca  się od nich uchyla, to  popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 kp)

Wina Pracownika. Co wtedy się dzieje?

Zdarza się też, że wypadek jest wynikiem niedbalstwa, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa  przez pracownika, lub jeśli był on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy. Wtedy poszkodowany pracownik nie może liczyć na odszkodowanie z funduszu wypadkowego. Wynika to bezpośrednio z art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Winny spowodowania wypadku pracownik zachowuje prawo do 80% świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.solace.pl/prawnik-radzi/show/odpowiedzialnosc-pracodawcy-za-wypadek-przy-pracy.

2 thoughts on “Wypadek przy pracy, a odpowiedzialność pracodawcy”

  1. Pracownicy często nadużywają pojęcia wypadku przy pracy. Doskonale wiedzą że nie dość że należy im się zwolnienie z pracy które jest płatne 100% to mogą jeszcze uzyskać świadczenie z ubezpieczenia grupowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *