Takie są największe korzyści z cięcia blach laserem

[REKLAMA]

Cięcie blach laserem w niektórych zastosowaniach niemal zupełnie wyparło dziś klasyczne metody obróbki skrawaniem. Nie dzieje się tak bez powodu – laser pozwala ominąć ograniczenia wcześniejszych technologii.

Maksymalna precyzja cięcia

Większa precyzja przekłada się na lepsze odwzorowanie projektu. Wiele detali mogłoby co prawda być wykonanych z pożądaną dokładnością na klasycznych obrabiarkach, jednak ten proces byłby droższy, a z każdą generacją modułów laserowych cięcie blachy laserem daje jeszcze większe możliwości. Obecnie można nawet wyciąć otwór 2 mm w blasze o grubości 20 mm, co jeszcze niedawno wymagało użycia klasycznego wiertła. Większa precyzja, a więc mniejsza szczelina cięcia, to także mniejsze straty materiału oraz bardziej przewidywalny efekt. Dowiedz się więcej na ten temat na: https://stomilex.pl/ciecie-laserowe-blach/.

Bez potrzeby obróbki wykończeniowej

Poza bardzo rzadkimi i specyficznymi projektami, detale wycinane laserowo nie wymagają dalszej obróbki. Linia cięcia laserowego jest idealnie gładka, nie trzeba jej szlifować ani frezować, jeśli nie jest to wymagane ze względu na funkcjonalność wykonanego elementu. Jest to tym istotniejsze, że wszelkie dodatkowe etapy obróbki sprawiają, że nakładają się na siebie niedokładności technologiczne i może pogarszać się jakość finalnego efektu. W przypadku cięcia laserem stosuje się tylko jedną metodę obrabiania blachy, zatem końcowe wymiary są banalnie proste do przewidzenia z bardzo wysoką precyzją.

Nie tak wiele ciepła

Choć przy cięciu blachy laserem generowana jest pewna ilość ciepła, ulega ono relatywnie łatwemu rozproszeniu bez konieczności stosowania chłodziwa. To ważne, ponieważ zbyt wysoka energia w obrębie linii cięcia mogłaby powodować zmianę struktury obrabianej blachy, a w konsekwencji prowadzić nawet do niemożności jej wykorzystania w przewidzianych zastosowaniach. Aby tego uniknąć, w obróbce skrawaniem stosuje się duże ilości chłodziw i zmniejsza tempo pracy, co samo w sobie jest problematyczne. Cięcie laserem pozwala ograniczyć rozgrzewanie materiału, ale bez spowalniania procesu produkcyjnego.

Optymalna cena

Koszt wyprodukowania pojedynczego elementu jest istotnym wskaźnikiem opłacalności konkretnych technologii obróbki. W przypadku cięcia blach laserem wyposażenie parku maszynowego jest co prawda dość drogie, jednak zamiast inwestować we własne maszyny, można powierzyć produkcję wykonawcom zewnętrznym, co często jest nie tylko tańsze, ale również pozwala zlecać wiele serii produkcyjnych różnym wykonawcom i szybciej zakończyć tworzenie finalnego produktu. Nie ponosi się też w ten sposób kosztów związanych z niewykorzystaniem maszyny ani nie pojawiają się dodatkowe koszty eksploatacyjne, co pozwala lepiej planować budżet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *