Czy w przypadku ETF występuje dźwignia handlowa? Czym są ETF’y?

[REKLAMA]

Coraz więcej osób rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem na rynku. Bardzo popularny staje się ETF. Ten skrót pochodzi od angielskich słów Exchange-traded fund. Często ETF określany jest mianem innowacyjnych papierów wartościowych. Jednocześnie zawsze należy zdawać sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego, jak inwestycje, które zawsze przynoszą zyski.

Czym jest ETF?

Jak już wspomnieliśmy ETF jest papierem wartościowym, który uznawany jest przez inwestorów za innowacyjny. Warto już teraz skupić się na tym, czym owa innowacyjność w tym przypadku jest. Mowa tutaj nie o tym, że gwarantuje on zyski, lecz chodzi o tym, że ten instrument finansowy naśladuje zmiany cen. Oznacza to, że handel wygląda zasadniczo tak samo jak handel zwykłymi akcjami na giełdzie. Rzecz jasna ceny w tym przypadku nie są stałe i zmieniają się w ciągu dnia. Reagują na zmiany popytu oraz podaży. Jednocześnie będąc inwestorem ETF-ów zyskuje się prawo do określonej części zysków. Wartość zależy od udziału lub też wypłacanych dywidend. Istotne jest także to, że ETF można łatwo kupić, ale i sprzedać. Na pewno należy jeszcze pamiętać o tym, że ETF-y nie mają wysokich kosztów, a przy tym inwestor może skorzystać z różnych indeksów. By dowiedzieć się więcej, możecie wejść na stronę home.saxo. Dostępne są ETF-y, które mogą odzwierciedlać choćby obligacje. Możecie więc określić możliwości handlowe, macie też elastyczność obrotu. Akcje można kupować i sprzedawać niezależnie od pory dnia. Możecie też używać akcji typu stop czy limit czy prowadzić krótką sprzedaż. ETF jest więc jednym papierem wartościowym, ale na ten jeden papier może składać się portfel, który jest dobrze zdywersyfikowany.

Czy w ETF występuje dźwignia handlowa?

Inwestowanie kapitału jest niezbędne w ETF, ale jednak ten fundusz inwestycyjny generuje relatywnie niskie koszty. Dodatkowo można skorzystać z dźwigni handlowej. Oznacza to, że macie możliwość otwarcia swoich pozycji handlowych o większym wolumenie. W tym przypadku występują depozyty zabezpieczające. Korzystacie więc ze środków dostarczanych Wam przez stronę trzecią, co oznacza, że możecie zwiększyć inwestowany kapitał.

ETF – jak opracować strategię inwestycyjną?

Trzeba jeszcze opracować swoją strategię inwestycyjną. Na pewno trzeba analizować aktualną sytuację rynku. Należy jeszcze pamiętać o poziomach zmienności, ale trzeba też zarządzać ryzykiem, biorąc choćby pod uwagę długość stopu czy optymalny zakres transakcji. Można wziąć pod uwagę analizę techniczną i fundamentalną stosując przy tym interwały czasowe. Zwróćcie jeszcze uwagę na sygnały, które dotyczą zamykania czy otwierania danej transakcji. Jedną ze strategii jest skalowanie, czyli handel wysokiej częstotliwości w krótkich odstępach czasu. Z kolei Swing Trading jest handlem opartym na korektach. Oznacza to, że otwieracie daną transakcję w kierunku trendu na koniec korekty, zawsze po najlepszej cenie. Można też skorzystać, ze strategii  intraday. Jest to nic innego jak handel spekulacyjny. Wybiera się zawsze najbardziej płynne aktywa o wąskim spreadzie i średniej zmienności. Trzeba jeszcze określić czas inwestycji, dobierając do tego choćby strategię  średnioterminową czy długoterminową, których celem jest wykorzystanie silnej zmiany cen, co może się odbywać przez tygodnie czy choćby miesiące. Oczywiście nadal ryzyko występuje i zawsze inwestując trzeba o nim pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *