Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – sprawdzone formy

[REKLAMA]

Statystyki prowadzone przez PFRON pokazują, że większość osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w urzędach pracy tak naprawdę nie chce podjąć zatrudnienia. Wynika to z wielu aspektów, ale jednym z nich jest pewnego rodzaju kompleks oparty na nastawieniu pracodawców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Codzienne bariery uniemożliwiające pracę

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma za zadanie zachęcać zarówno pracowników, jak i pracodawców do ich rozwoju zawodowego i uniezależnienia się w każdym znaczeniu tego słowa. Tymczasem osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności często obawiają się utraty świadczeń społecznych, a przy jednoczesnym braku możliwości podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin, tworzy się prosta droga do braku realnej chęci podjęcia zatrudnienia.

Można w tym miejscu postawić pytanie: co powoduje brak możliwości pracy na pełen etat? Często są to bardzo prozaiczne ograniczenia – niemal niezauważalne przez osoby w pełni sprawne. Mowa tutaj choćby o barierach architektonicznych czy transportowych. Duże miasta bardzo często są przygotowane na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy niewidomych. Problem pojawia się w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do komunikacji miejskiej jest ograniczony, a ilość schodów czy progów uniemożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W takich warunkach ciężko jest wyobrazić sobie codzienny dojazd do pracy bez pomocy osób trzecich.

Najskuteczniejsze formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Niska samoocena, brak wyższego wykształcenia czy bariery transportowe można jednak przezwyciężyć. W ramach aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego, które często pomaga w rozpoznaniu potrzeb i mocnych stron kandydata;
  • szkoleń, które poza poprawą wizerunku wpływają także pozytywnie na pewność siebie osoby z niepełnosprawnościami;
  • pośrednictwa pracy z poziomu urzędów pracy i organizacji pozarządowych. 

Niechęć pracowników to jedno, ale pracodawcy również potrzebują swego rodzaju zachęty do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowania z PFRON są bardzo powszechnie wykorzystywane, ale to tylko jeden ze sposobów na uatrakcyjnienie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w oczach przedsiębiorców. 

Firmy, które mają pewne obawy dotyczące umiejętności osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą pokusić się o przyjęcie takiej osoby na staż. Ta forma zatrudnienia może być bardzo dobrym początkiem dla stałej współpracy. Staż staje się wówczas okazją do dokształcenia pracownika i jego zgrania z całym zespołem, co buduje także jego pewność siebie. Urząd pracy może przyznać pracodawcy stażystę na okres nawet 12 miesięcy. 

Warto jeszcze dodać, że wobec ewidentnych barier, praca zdalna wydaje się bardzo dobrą formą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, co powinno być także dobrą sugestią dla przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *