Historia działania funduszów inwestycyjnych w Polsce

[REKLAMA]

Mimo że fundusze inwestycyjne w Polsce nie są jeszcze tak bardzo popularne, to warto poznać ich historię, która sięga początku transformacji systemowej. Niektóre źródła mówią, że fundusze inwestycyjne w Polsce pojawiły się w 1991 r., w momencie wejścia ustawy dotyczącej papierów wartościowych i funduszy powierniczych.

Jak było kiedyś…

Fundusze inwestycyjne w Polsce działają od ponad 20 lat. Przy czym pierwszym funduszem, działającym przez kilka pierwszych lat, był fundusz powierniczy Pioneer, który był monopolistą na polskim rynku funduszy zrównoważonych. Dopiero w 1995 roku na rynku pojawiło się kolejne towarzystwo, a już rok później pozwolenie na działalność uzyskało kolejne 7 funduszy. Wraz ze wzrostem gospodarczym fundusze inwestycyjne stały się coraz bardziej popularne a więc zdecydowanie wzrastał ich kapitał.

Dopiero w 1998 roku wdrożona została w życie ustawa mająca na celu uregulowanie rynku funduszy europejskich. To ona wprowadziła kolejne definicje rodzajów funduszy inwestycyjnych, tym samym powodując wyeliminowanie funduszy powierniczych. Zdecydowanie był to przełom w polskim rynku funduszy europejskich.

Kolejne lata przyniosły tworzenie się funduszy inwestycyjnych poprzez banki, które chciały zrekompensować straty związane z odpływem lokat. Spowodowało to powszechną dostępność tytułów uczestnictwa, które można już było nabyć nie tylko w domach maklerskich i placówkach towarzystw.

A jak jest teraz.

W 2004 roku znowelizowana została ustawa o funduszach inwestycyjnych. Doprecyzowano w niej obowiązki informacyjne fundusze oraz dano możliwość tworzenia subfunduszy w ramach jednego funduszu inwestycyjnego. Poza tym ważną zmianą okazało się skrócenie terminów na podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na założenie nowego funduszu.

Panująca do 2007 roku hossa na rynku, sprawiła, że fundusze zgromadziły miliardowe aktywa co z kolei przełożyło się na rozkwit rynku i pojawienie się wyspecjalizowanych funduszy. W chwili obecnej na rynku działają 22 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym Aviva, które posiadają szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych, o wielomiliardowych aktywach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *