Kiedy można ubiegać się o zachowek?

[REKLAMA]

Sprawy spadkowe zgodnie z prawem cywilnym obowiązującym w naszym kraju rozstrzygane są przez sądy rejonowe, ale oświadczenie o nabyciu spadku można też złożyć u notariusza. Niemniej jeśli dana osoba chce ubiegać się z masy spadkowej o zachowek, konieczne będzie przeprowadzenie sprawy w sądzie, a przy tym przydatna może okazać się pomoc adwokata np. z Warszawy, który specjalizuje się w sprawach spadkowych.

Czym jest zachowek?

Pod względem prawnym zachowek to element majątku spadkodawcy należący się ustawowo dla osób najbliższych zmarłemu, które z różnych powodów zostały pominięte w testamencie. Dlatego o zachowek mogą ubiegać się małżonek, rodzice, dzieci i wnuki spadkodawcy. Można powiedzieć, że zachowek jest rodzajem zabezpieczenia rodziny spadkobiercy, jeśli ten zdecydował się zapisać cały swój majątek np. obcej osobie.

O zachowek występuje ustawowy spadkobierca, do osoby lub osób, którym przypadł w testamencie cały majątek po zmarłym. Zachowek jest wyznaczany przez sąd w kwocie, jaka należałaby się poszczególnym spadkobiercom, gdyby nie zostali oni odsunięci od dziedziczenia. Jego wysokość zgodnie z prawem to:

  • dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy,
  • jedna druga wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, w przypadku wszystkich pozostałych osób.

*źródło: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Kto nie otrzyma zachowku?

Nie mogą skutecznie ubiegać się o zachowek osoby, które:

  • zostały uznane za niegodne;
  • zostały wydziedziczone przez spadkodawcę;
  • odrzuciły spadek;
  • zrzekły się dziedziczenia.

Oprócz nich, zachowku nie dostanie małżonek, który został odsunięty od dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem o rozwód lub separację z jego winy.

W jakiej formie przekazywany jest zachowek?

Jeśli zachowek zostanie przyznany spadkobiercom zmarłego pominiętym w testamencie, wówczas prawowity spadkodawca powinien im wypłacić zachowek w formie pieniężnej. Istnieje możliwość wypłaty zachowku w naturze, ale na taką formę musi wyrazić zgodę osoba uprawniona do uzyskania tego świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *