Lokaty bankowe – czy podniesienie stóp procentowych będzie miało na nie wpływ?

[REKLAMA]

Choć wypracowany zysk może nie należy do największych, w porównaniu do chociażby inwestycji w akcje lub obligacje, niewątpliwym ich atutem jest bez wątpienia duży zakres bezpieczeństwa.

Najlepsze lokaty bankowe to sprawdzony sposób na pomnażanie oszczędności bez zbędnego ryzyka. Zgromadzony na nich kapitał zawsze bowiem wraca na konto klienta powiększony o wysokość odsetek zgodną z warunkami lokaty. Analizując oferty kolejnych lokat, można zauważyć, że różnią się one od siebie rodzajem oprocentowania. Do wyboru pozostaje oprocentowanie lokaty stałe oraz zmienne. Drugi rodzaj oprocentowania umożliwia wypracowanie wyższych zysków, ale też wiąże się z większym ryzykiem, bowiem wysokość oprocentowania przez cały czas trwania lokaty podlega wahaniom w zależności m.in. od wysokości stóp procentowych. Co to oznacza w praktyce i jak stopy procentowe wpływają na warunki lokaty? Przekonajmy się.

Stopy procentowe – co to takiego?

O stopach procentowych bardzo często mówi się zwłaszcza w kontekście kosztów związanych z różnego rodzaju kredytami. Okazuje się jednak, że wpływają one dość mocno na sytuację każdego, bez względu na to, czy posiada on kredyt, czy nie. Stopy procentowe rzutują bowiem na poziom inflacji, a to oznacza, że wpływają na ceny różnych towarów i usług. Są narzędziem służącym do regulacji zachodzących w danym kraju procesów inflacyjnych oraz gospodarczych. Korzystają z nich banki centralne i rządy poszczególnych krajów.

Dzięki ich zastosowaniu podmioty te mają wpływ na to, w jakim tempie rozwija się gospodarka i rośnie inflacja w danym państwie. Stopa procentowa to inaczej cena pieniądza, którą wyraża się w procentach. Innymi słowy – to stawka, która musi zostać zapłacona za pozyskanie pieniędzy. Jej wysokość ustala się w skali rocznej. Stopy procentowe bardzo mocno wpływają na wysokość kosztów kredytów i pożyczek oraz stopień opłacalności różnego rodzaju depozytów. Od ich wysokości zależy także wysokość zysków z inwestycji oraz ogólna wartość złotego.

Wysokość stóp procentowych ustala organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, czyli Rada Polityki Pieniężnej. Dokonuje tego w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej rządu, przy uwzględnieniu polityki pieniężnej banku centralnego. Zebrania, na których podejmowane są decyzje co do podniesienia lub obniżenia wysokości stóp procentowych, odbywają się każdego miesiąca. Jeżeli poziom inflacji nie wzrasta gwałtownie, a kondycja gospodarcza kraju jest stabilna, wówczas stopy procentowe są utrzymywane na stałym poziomie przez długi czas, nawet przez kilka lat. Jeżeli natomiast któryś z tych czynników się zmienia, wówczas kolejno stopy są podnoszone (szybko rosnąca inflacja), lub obniżane (pogorszenie kondycji gospodarczej kraju).

Wysokość stóp procentowych kontra lokaty bankowe

Wysokość stóp procentowych wpływa na oprocentowanie wszystkich produktów bankowych, w tym także lokat. Dotyczy to zwłaszcza lokat ze zmiennym oprocentowaniem. W tym przypadku w okresie trwania lokaty jej oprocentowanie może się zwiększyć lub zmniejszyć. O ile zwiększenie oprocentowania od ulokowanego kapitału oznacza dla klienta wzrost zysku z lokaty, o tyle jego zmniejszenie niestety wiąże się z niższym zarobkiem na lokacie. Lokata ze zmiennym oprocentowaniem jest więc związana z ryzykiem dotyczącym zysku do złożonego na niej kapitału, jednak wciąż pozostaje jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów przechowywania i pomnażania oszczędności. Bez względu bowiem na wysokość wypracowanego zysku kwota początkowa zawsze zostaje klientowi wypłacona w całości. Tymczasem jakakolwiek inwestycja niestety wiąże się nie tylko z ryzykiem braku zysku, ale też utratą zainwestowanego kapitału. Szukając sposobu na bezpieczne oszczędzanie, warto więc rozważyć wybór lokaty (1).

Źródło:

    1. „Stopy procentowe i ich wpływ na lokaty, kredyty i inwestowanie”, https://najlepszelokaty.pl/stopy-procentowe-nbp, data dostępu: 04.12.2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *