Testy Pappa- badanie pomagające wykryć choroby genetyczne płodu

[REKLAMA]

Każda przyszła mama dokłada wszelkich starań, aby zadbać o zdrowie swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Jednym z ważnych elementów profilaktyki w trakcie ciąży są tzw. testy Pappa, czyli badanie USG połączone z oznaczeniem ważnych markerów odpowiadających za występowanie zaburzeń genetycznych płodu. Warto wiedzieć, kiedy należy wykonać testy Pappa i jak interpretować ich wyniki.

Każda przyszła mama dokłada wszelkich starań, aby zadbać o zdrowie swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Jednym z ważnych elementów profilaktyki w trakcie ciąży są tzw. testy Pappa, czyli badanie USG połączone z oznaczeniem ważnych markerów odpowiadających za występowanie zaburzeń genetycznych płodu. Warto wiedzieć, kiedy należy wykonać testy Pappa i jak interpretować ich wyniki.

 

Kiedy należy wykonać testy Pappa?

Testy Pappa nie należą do badań obowiązkowych w trakcie trwania ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleca ich wykonanie w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych u płodu. Powodem do wykonania tego badania prenatalnego może być niepokojący wynik USG genetycznego, w trakcie którego stwierdzono występowanie powiększonej przezierności karkowej płodu. Testy Pappa wykonuje się obecnie w wielu przychodniach w Warszawie, a najlepszy czas na przeprowadzenie badania przypada pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Podczas testu lekarz wykonuje badanie USG, które pozwala ocenić budowę anatomiczną i rozwój płodu, a także pobiera do analizy krew przyszłej matki. Z pobranej do badania próbki krwi oznacza się 2 najważniejsze markery, tzn. stężenie białka ciążowego Pappa oraz zawartość wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej, tzw. hCG. Markery te oznacza się w celu wykrycia zespołu Downa, Patau oraz Edwardsa. Zespołowi Downa zazwyczaj towarzyszy niski poziom białka Pappa, ale z kolei podwyższony poziom  hCG i większa przezierność karkowa płodu. Podejrzenie występowania zespołów Patau oraz Edwardsa pojawia się, kiedy we krwi matki mamy obniżony poziom białek Pappa oraz hCG, któremu towarzyszy wysoka przezierność karkowa.

 

Jak interpretować wyniki testu Pappa?

Wyniki testów Pappa zawsze powinien interpretować doświadczony lekarz, który weźmie pod uwagę najmniejsze nawet wahania poziomu oznaczanych markerów, a także wiek przyszłej matki. Obecnie przyjmuje się, że wynik testu Pappa jest najbardziej wiarygodny w grupie przesiewowych badań prenatalnych, a jego skuteczność w wykrywaniu zespołu Downa szacuje się na aż 90 %. Analizując wyniki testów Pappa warto pamiętać, że ich wynik ilościowy jest mnie istotny niż tzw. mediana populacyjna, w skrócie określana jako MoM. W przypadku podejrzenia występowania zespołu Downa podejrzana wartość hCG jest powyżej 2,52 wartości mediany, a wartość białka Pappa jest poniżej 0,5 mediany. Dla zespołów Edwardsa i Patau wartość hCG oraz białka Pappa jest mniejsza niż 0,33 średniej, a dla zespołu Turnera: wartość PAPP-A mniejsza niż 0,5 MoM przy jednoczesnym stężeniu hCG na poziomie 1 MoM. Wyniki badania stężenia markerów zawsze należy analizować w zestawieniu z czynnikiem wieku matki: starsze kobiety zazwyczaj mają nieco gorsze wyniki przesiewowych badań prenatalnych. Ważne jest także porównanie wyników w odniesieniu do wyników badania USG, na którym można ocenić budowę anatomiczną płodu, w tym przezierność karkową.

W przypadku podejrzenia występowania zaburzeń genetycznych płodu warto skorzystać z porady lekarzy ze Specjalistycznego Centrum Medycznego ADAD w Warszawie, którzy przeprowadzą testy Pappa za pomocą profesjonalnego sprzętu i będą mogli postawić trafną diagnozę, korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *