Czym jest zdolność kredytowa?

[REKLAMA]

Banki nie są instytucjami finansowymi i nie udzielają kredytów pochopnie. Wcześniej bardzo dokładnie weryfikują swoich klientów, co nie może nikogo dziwić. O tym, czy kredytobiorca dostanie kredyt, decyduje przede wszystkim zdolność kredytowa. Czym jest taka zdolność?

Zdolność kredytowa, czyli…

Przez zdolność, jak zresztą sama nazwa wskazuje, należy uznać szansę na to, że kredytobiorca spłaci całą kwotę kredytu, który jest rozumiany jako kapitał wraz z odsetkami i nie będzie przy tym naginał terminów spłaty zapisanych w harmonogramie umowy. Zdolność zależna jest od kilku czynników. Liczy się sytuacja finansowa kredytobiorcy, ale nie tylko, ponieważ również jego historia kredytowa.

Analiza zdolności kredytowej

Skoro przez zdolność kredytową rozumiemy możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, przyjrzeć się należy analizie ów zdolności. Każdy bank dzieli ją na dwie części:

– ilością
– jakościową

W zakresie analizy ilościowej zawiera się badanie sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Bank pod uwagę bierze uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania czy obecne zadłużenie, np. spłacane kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty itd. Najprościej rzecz ujmując, bank porównuje przychody i wydatki w skali miesiąca. Wszystko po to, aby stwierdzić, czy w domowym budżecie zostają jakieś nadwyżki, z których klient mógłby spłacać kredyt.

Przy okazji należy pamiętać, że dla banku liczy się również źródło dochodu, które przede wszystkim musi być legalne. Najlepsza jest umowa o pracę na czas nieokreślony, choć wiele zależy od wysokości, ale i rodzaju samego kredytu.

Z kolei analiza jakościowa to sprawdzanie danych, które mają istotny wpływ na skłonność kredytobiorcy do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W tym przypadku pod uwagę bierze się m.in.: wiek, stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko. Oczywiście nie można tutaj pominąć historii kredytowej. Ta pokazuje bowiem, czy dana osoba rzetelnie wywiązywała się ze swoich wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pomagają w tym specjalne raporty, np. z Biura Informacji Kredytowej.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową?

Osoby, które mają zamiar zaciągnąć kredyt, wcześniej powinny same zweryfikować swoją historię w BIK, ale też przeanalizować samą zdolność. Obecnie jest to dość proste, a pomaga w tym specjalne narzędzie, jakim jest SMART SKANER.

Jest to bowiem nie tylko raport historii kredytowej, ale całe narzędzie pozwalające klientowi zobaczyć prawdziwą ocenę jego zdolności kredytowej. Zrozumie on, na podstawie jakich danych pożyczkodawcy podejmują decyzję o udzieleniu pożyczki. Poza tym zaleca, co zmienić, aby poprawić zdolność kredytową lub nawet uzyskać lepsze warunki kredytu. Jest to na tyle istotne, że dzięki temu kredytobiorca może uniknąć przykrych niespodzianek przy ubieganiu się o kredyt w banku lub też firmie pożyczkowej.

2 thoughts on “Czym jest zdolność kredytowa?”

  1. Trzeba starać się o jak najlepszą zdolność, jeśli chcemy wziąć kredyt hipoteczny. Dlatego ja nie zaciągam pożyczek, aby nie zaszkodzić swojej zdolności kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *