Podstawy Forex: czym jest Bid i Ask?

[REKLAMA]

Do rozpoczęcia gry na Forexie nie powinno się przystępować bez posiadania kluczowej wiedzy dotyczącej tego rynku walutowego. Najważniejsze jest poznanie bazowych terminów, które używane są na platformach transakcyjnych oraz przez graczy Forex. Jedne z podstawowych terminów to Bid i Ask – do czego się odnoszą?

Analogicznie jak w przypadku innych metod inwestycyjnych, także w przypadku gry na Forex wykonuje się zakupy aktywów wtedy, gdy są one na korzystnym poziomie, natomiast sprzedaje się je wtedy, gdy można na tym najwięcej zarobić. Wówczas podjęcie dobrej decyzji będzie skutkowało w zysku.

W przypadku rynku Forex stosuje się pary walutowe, co do których gracz określa, czy jedna z walut stanieje czy zdrożeje w stosunku do drugiej. Przy każdej z par walutowych znajdują się informacje o cenach Ask i cenach Bid. W zależności od tego, czy chce się zakupić czy sprzedaż aktywa, otwiera się pozycję Ask lub Bid.

 

  • Bid – najwyższa cena, po której inwestor może sprzedać kontrakt, czyli otworzyć krótką pozycję
  • Ask – najniższa cena, po której inwestor może zakupić kontrakt, czyli otworzyć długą pozycję

 

Zatem w sytuacji, gdy inwestor chce dokonać transakcji sprzedaży, wtedy bierze pod uwagę cenę oznaczoną jako Bid – jest to cena niższa od ceny Ask. Jeżeli chce się otworzyć pozycję kupna, wtedy zastosowanie ma cena Ask. Transakcje kupna zamykane są także po cenie Bid, jako że wówczas przeprowadza się transakcję odwrotną do otwartej. Wobec tego przy transakcji kupna, otwiera się ją po cenie Ask, czyli wyższej z podawanych w parze walutowej, z kolei zamyka po niższej. Gdy chodzi o sprzedaż, jest odwrotnie.

Więcej pomocnych informacji dotyczących Forexa znaleźć można na stronie internetowej brokera HighSky.pl. Wybierany jest ob. obecnie zarówno przez inwestorów początkujących, jak i mających już szersze doświadczenie. Na stronie HighSky.pl na klientów czeka wiele wartościowych porad, które pomagają w kompleksowym przygotowaniu się do gry na międzynarodowej giełdzie walutowej, jaką jest Forex.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *