Czym zajmuje się notariusz?

[REKLAMA]

Notariusz jest prawnikiem powoływanym przez ministra sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych.

Akty notarialne związane z zakupem lub sprzedażą domu

Notariusz Mikołów jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych, związanych ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości. Dokonuje także zapisów umowy przedwstępnej, jeżeli niezbędne jest zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości w przyszłości. Obie strony transakcji spotykają się u notariusza, który notarialnie poświadcza przeniesienie własności. Potrzeba skorzystania z usług notariusza zachodzi także w momencie spisywania umów, związanych z wieczystym użytkowaniem.

Testament i spadek

U notariusza można również spisać i pozostawić swój testament, jeżeli chcemy swój majątek podzielić inaczej niż wynikałoby to z dziedziczenia ustawowego. Warto pamiętać, że każdy w dowolny sposób może dysponować swoim majątkiem i pozostawić wskazania, jak ma on być podzielony po jego śmierci. Formę aktu notarialnego powinny mieć również niektóre dokumenty, związane ze spadkiem. Aktem notarialnym możemy zabezpieczyć się przed przyjęciem spadku, w skład którego wchodzą długi i inne zobowiązania. Warto podkreślić, że zrzeczenie się dziedziczenia możemy spisać w formie aktu notarialnego jeszcze za życia krewnego. Musi on mieć formę aktu potwierdzonego notarialnie.

 

Zniesienie wspólnoty majątkowej

Notariusz jest niezbędny również w sprawach związanych z rozdzielnością majątkową. Umowa majątkowa zwykle spisywana jest przed ślubem, jednakże rozdzielność majątkową można dokonać w formie aktu notarialnego w każdym momencie trwania małżeństwa, pod warunkiem, że oboje małżonkowie są zgodni co do rozdzielności majątkowej. W innych sytuacjach, na przykład gdy jeden z małżonków chce zabezpieczyć swój majątek przed roztrwonieniem go przez współmałżonka, niezbędne jest wniesienie sprawy do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *