Czym tak naprawdę zajmuje się notariusz?

[REKLAMA]

Notariusz jest prawnikiem, który ma upoważnienie do tworzenia aktów notarialnych, ale też innych czynności, kiedy niezbędna jest jego obecność. Warto przyjrzeć się nieco bliżej temu zawodowi, o którym w dalszym ciągu wielu Polaków nie ma dużego pojęcia, a przynajmniej nie wie tyle, ile powinna.

Notariusz w świetle prawa

Jako że najlepiej zasięgnąć wiedzy u źródła, w tworzeniu artykułu pomógł Artur Łuczak, notariusz, który prowadzi Kancelarię Notarialną w Poznaniu (notariuszrataje.pl).

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Najważniejsza jest podstawa prawna dla wykonywania zawodu notariusza. Tak więc działalność notarialną reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Sam notariusz udziela stronom kluczowych informacji w zakresie bardzo różnych czynności. W końcu to właśnie notariusz sporządza dokumenty, na przykład przekazania spadków, aktów własności, zakładania spółek i nie tylko. Co ważne, również z uwagi na kolejki w sądach i długi tok spraw, wiele dokumentów tworzonych u notariusza pozwala zminimalizować spory sądowe.

Umowa sprzedaży nieruchomości

Jedną z najczęściej spotykanych czynności notarialnych jest podpisanie umowy u notariusza w formie aktu notarialnego przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Osobą sporządzającą umowę między kupującym a sprzedającym musi być właśnie notariusz. Ponadto w kancelarii notarialnej należy pojawić się w przypadku podpisywania umowy warunkowej. U notariusza można również podpisać umowę przedwstępną. Wówczas to większa pewność co do realizacji postanowień. W przypadku niewywiązania się którejś ze stron z warunków umowy łatwiej wówczas o dochodzenie swoich praw przed sądem.

Sprawy spadkowe

Przy sprawach spadkowych można udać się do sądu, ale również do notariusza. Wówczas to procedura uproszczona, która prowadzi do sporządzenia dokumentu, jakim jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Znajdują się w nim informacje, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale otrzymuje spadek. Ważne, aby w kancelarii notarialnej stawili się wszyscy spadkobiercy. Bez względu na wysokość spadku notariusz pobiera stałą, dość niską opłatę. O wiele dłużej wszystko trwa na drodze postępowania sądowego, na którą strony wkraczają, jeżeli nie mogą dojść do porozumienia w kwestii dziedziczonego spadku.

Inne dokumenty u notariusza

Oczywiście notariusz czuwa również nad wieloma innymi dokumentami sporządzanymi w kancelarii. Co najważniejsze, swoją obecnością i podpisem, czyli poświadczeniem notarialnym, nadaje on dokumentom moc urzędową. To ważne, zwłaszcza gdyż wiele dokumentów musi mieć formę aktów notarialnych. Wśród nich wymienia się m.in.: pełnomocnictwo do prowadzenia niektórych czynności prawnych, umowy związane z użytkowaniem wieczystym, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowy darowizn. Poza tym notariusz pomoże przy sporządzeniu różnych poświadczeń notarialnych, ale też spisywaniu testamentów, protokołów, oświadczeń, a nawet protestów weksli i czeków. Nie ulega więc wątpliwości, że w wielu sprawach wizyta w kancelarii notarialnej to wręcz obowiązek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *